Företag/ offentlig förvaltning

Vi har stor vana att arbeta med bland annat rehab och arbetsåtergång, handledning av grupper, chefer och enskilda medarbetare. Samt skräddarsy föreläsningar och utbildningar inom traumatisering och PTSD. Kontakta oss och låt oss berätta hur vi kan hjälpa just din personal/organisation eller för kostnadsförslag och offert.