Behandling

Behandling av vuxna och ungdomar med PTSD

På PTSD-Centrum arbetar vi med psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Vi använder flera olika KBT-metoder, och framförallt Prolonged Exposure Therapy for PTSD (PE). På svenska kallas metoden ibland Emotionell bearbetning av PTSD. Vi använder dessa metoder eftersom dessa i forskning visat sig vara mest effektiva! I korta drag går behandlingen ut på att du bearbetar de traumatiska händelser du varit med om och får hjälp att ta tillbaka ditt liv.

Behandling föregås alltid av en bedömningsfas där psykologen fastställer att du lider av PTSD. Ni går också igenom hur problemen ser ut just för dig och hur behandlingen kan skräddarsys efter dina specifika besvär och behov. Du får också gott om tid att diskutera behandlingen med din psykolog och hur den kan hjälpa just dig att bli av med din PTSD.

Själva behandlingen består av 60-90 minuter långa sessioner, vanligtvis en gång per vecka. Hur lång en behandling blir skiljer sig åt mellan olika individer, men det är vanligt att det tar mellan 10 och 20 gånger inklusive bedömningsfasen.

I behandling får du med hjälp av din psykolog att steg för steg återuppbygga din trygghet, förmåga till avslappning och glädje, och hjälp att åter bli som du brukade vara. Detta sker genom att du får hjälp att bearbeta de jobbiga minnen, tankar och känslor som är kvar efter traumat, och bryta de onda cirklar som gör att det fortsätter.

Vem är behandlingen för?

Vi vänder oss till dig som varit med om något traumatiskt, som du upplever förändrade dig, ditt liv, din syn på världen dramatiskt.

Du har kanske provat annan behandling tidigare (ofta för sömnproblem, panikångest, depression, missbruk mm, som är vanliga konsekvenser av PTSD) utan att ha blivit helt bra.

Vi vänder oss till dig som inte tror att du kan bli hjälpt – du har kanske idag svårt att se att just du skulle kunna bli ”fixad” och att ditt liv skulle kunna bli bra igen. Oroa dig inte, så känns det för de flesta med PTSD. Psykologisk behandling för PTSD brukar fungera ändå. Det finns heller inga starka samband mellan hur svåra besvär du har idag, och hur bra behandlingen fungerar. Det viktigaste för att nå framgång i behandling är en villighet att göra jobbet, även om det är ansträngande och väcker smärtsamma känslor. Om du inte vet ifall du är redo går det bra att komma på ett par samtal för att få veta mer om behandlingen, och om du vill, få hjälp med motivationen.

Vi vänder oss självklart också till dig som tänker att det är dags att ta tjuren vid hornen, och lägga dina hemska minnen bakom dig.

Du behöver inte vara säker på att du har PTSD. En kontakt med oss börjar alltid med att vi kartlägger dina problem och avgör om PTSD är roten till ditt lidande eller ej. Mot bakgrund av kartläggningen kan vi lägga upp en plan för din behandling och delge den med dig. Du får chansen att ställa alla frågor du har, och i lugn och ro ta ställning till om tiden är rätt och du vill inleda behandling.

Välkommen till oss!