Utbildning och handledning

Utbildning

Utifrån era behov skräddarsyr vi utbildningar inom områdena krisstöd, traumatisering och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det kan handla om allt från entimmesföreläsningar till längre utbildningar och workshops.

För dig med grundläggande kunskaper inom KBT erbjuder vi utbildning i Prolonged Exposure Therapy for PTSD (PE) / Emotionell bearbetning vid PTSD.

 

Handledning

För yrkesgrupper som i sitt yrkesutövande möter traumatiserade individer erbjuder vi handledning.