Våra psykologer

Hanna Dimbodius
Leg. Psykolog

Hanna Dimbodius är leg. psykolg med KBT-inriktning. Hon är vidareutbildad inom psykotraumatologi och Prolonged exposure therapy för PTSD och har mångårig erfarenhet av behandling av Posttraumatiskt stressyndrom inom KBT. Tidigare har Hanna Dimbodius framför allt annat arbetat inom psykiatrin, på PTSD-mottagning, psykiatrisk öppenvårdsmottagning för asylsökande samt ungdomspsykiatrisk akutmottagning. Hon delar nu sin tid som KBT-psykolog mellan PTSD-Centrum och en tjänst på Falck Healthcare där hon bedriver psykoterapi och akut krisstöd. Med sin kompetens inom behandling och akut krisstöd för såväl vuxna som barn är Hanna Dimbodius en flitigt anlitad föreläsare på flertalet psykoterapiutbildningar så som psykologprogrammet vid Göteborgs universitet.

hanna.dimbodius@ptsdcentrum.se

 

Tomas Hylmö
Leg. Psykolog

Tomas är leg psykolog med KBT-inriktning. Han är vidareutbildad inom Prolonged Exposure Exposure Therapy for PTSD. Tomas har arbetat som psykolog sedan 2006, med allt från komplex utmattning till ångest och kronisk smärta. Tomas har även vidareutbildning i Dialektisk Beteendeterapi. Tomas delar sin tid mellan PTSD-centrum, och att arbeta som psykolog och verksamhetschef för KBT Struktur Psykologteam i Göteborg.

tomas.hylmo@ptsdcentrum.se