Våra psykologer

Tomas Hylmö

Leg. Psykolog

Tomas är leg psykolog med KBT-inriktning. Han är vidareutbildad inom Prolonged Exposure Exposure Therapy for PTSD. Tomas har arbetat som psykolog sedan 2006, med allt från komplex utmattning till ångest och kronisk smärta. Tomas har även vidareutbildning i Dialektisk Beteendeterapi. Tomas delar sin tid mellan PTSD-centrum, och att arbeta som psykolog och verksamhetschef för KBT Struktur Psykologteam i Göteborg.

tomas.hylmo@ptsdcentrum.se

Martin Syk

Martin är leg psykolog med KBT-inriktning. Martin har förutom med vuxna, också tidigare arbetat på BUP, och tar även emot barn och ungdomar för traumabehandling. Behandlingen bygger då på TF-KBT, en metod speciellt utvecklad för att hjälpa barn och unga med PTSD.

martin@ptsdcentrum.se

Mikael Åkerlund

Mikael är leg psykolog med KBT-inriktning. Även Mikael har tidigare erfarenhet för BUP, där han främst arbetade med tonåringar. Mikael är också kunnig inom TF-KBT.

mikael@ptsdcentrum.se

Victor Johansson

Victor är leg psykolog med KBT-inriktning. Han har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatri inom Västra Götalandsregionen och har erfarenhet av behandling av vuxna med trauma utifrån Prolonged exposure.

victor@ptsdcentrum.se