Vad är Ptsd?

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som kan drabba människor efter allvarliga händelser som till exempel olyckor, överfall, övergrepp, plötsliga dödsfall, våldtäkt eller krigsupplevelser. Det kan också komma efter långvarig psykisk påfrestning i form av misshandel i hemmet, försummelse eller mobbning.

Efter ovanstående typ av händelser mår de flesta människor dåligt. För många försvinner besvären av sig själv efter några veckor, för andra tar det längre tid. Somliga behöver professionell hjälp för att komma över vad de varit med om.

 

PTSD yttrar sig på flera olika sätt:

De flesta som lider av PTSD har svårt att sluta tänka på det som de varit med om. Oönskade tankar på händelsen dyker upp trots försök att inte tänka på det. Många lider av flash-backs. Detta är en form av kraftigt återupplevande som i många fall gör att det känns som att händelsen inträffar igen. Flash-backs kan också ta sig uttryck i att personen upplever att den ser eller hör saker, känner lukter eller får känsloförnimmelser som var närvarande under den traumatiska händelsen. Det är vanligt att plågas av mardrömmar.

Situationer, platser, människor och aktiviteter som påminner om den allvarliga händelsen väcker nästan alltid obehag hos personer med PTSD. Den naturliga strategin blir försök att undvika komma i kontakt med allt sådant som väcker dessa plågsamma minnen. Det innebär vanligtvis också att individen undviker att prata om händelsen.

Personer med PTSD lever med ett ständigt stresspåslag i kroppen. Detta förklarar symptomen som att man sover dåligt, upplever en konstant rädsla, känner sig lättskrämd, på sin vakt och är lättirriterad och gråtmild.

Andra vanliga besvär vid PTSD är nedstämdhet, minnesluckor, negativa tankar om sig själv och sin egen förmåga, skuld- och skamkänslor och en upplevelse av avstånd till andra människor, samt en känsla av känslomässig avtrubbning, likgiltighet inför framtiden och sådant som tidigare känts viktigt.