PTSD-Centrum i Göteborg Specialiserade KBT-Psykologer

Vi hjälper dig som varit med om hemska upplevelser och utvecklat PTSD att ta tillbaka ditt liv och återfinna din inre ro!

PTSD-Centrum är Göteborgs enda specialiserade psykologmottagning för behandling av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och traumatisering med kognitiv beteendeterapi. Vi hjälper individer att komma över sin PTSD och få tillbaka livet. Till oss kommer du via arbetsgivare, privat sjukvårdsförsäkring eller privat på egen hand.

OBS att du alltså inte kan bli remitterad hit via den offentliga sjukvården, då vi tyvärr inte har något avtal med Västra Götalandsregionen. Kontakta din Vårdcentral, 1177 Vårdguiden, eller andra representanter för din Region/Landsting, för att få svar på hur du får behandling inom den allmänna sjukvården.

Våra leg psykologer arbetar med olika former av Traumafokuserad KBT (Prolonged Exposure (PE), Kognitiv Terapi för PTSD (CPT), samt TF-KBT), eftersom det är dessa behandlingar som enligt forskningen fungerar bäst. Medarbetare på PTSD Centrum har mångårig erfarenhet även av att behandla även vanliga samtidiga problem med PTSD. Det kan t ex vara depression, ångest, utmattning eller problem med sömnen eller relationer.

PTSD-Centrum är också ett kunskapscentrum för andra psykologer och vårdpersonal, och erbjuder utbildningar, kurser och handledning rörande PTSD och Prolonged exposure.