Självtest PTSD

PC-PTSD (Primary Care PTSD Screen)

 

Har du någon gång i ditt liv varit med om en händelse som varit så skrämmande, fruktansvärd eller upprörande att du under de senaste fyra veckorna:

 

1. Haft mardrömmar om den eller tänkt på den fast du inte ville det?
JA/NEJ

2. Försökt att inte tänka på den eller ansträngt dig för att undvika saker som påminde om den?
JA/NEJ

3. Ständigt varit på din vakt, vaksam eller lättskrämd?
JA/NEJ

4. Känt dig känslomässigt avtrubbad i förhållande till andra människor, aktiviteter eller din omgivning?
JA/NEJ

 

Tre eller fler jakande svar indikerar att förekomst av PTSD bör utredas närmare

Källa: National centern for PTSD, www.ncpted.va.gov (fri översättning)