Traumafokuserad KBT lika effektiv vid PTSD, oavsett om orsakad av enskilt eller multipelt trauma


I en studie som nyligen publicerats i The Lancet har en grupp med forskare från England, Tyskland och Norge gått igenom RCT-studier som undersökt traumafokuserade interventioner – bland annat prolonged exposure, PE, för att se om det fanns någon skillnad i utfall beroende på ifall PTSD-problemen orsakades av ett enskilt trauma eller ett flertal.

Dataunderlaget utgjordes av över 10000 deltagare från 161 studier. Utfallet av behandlingarna jämfört med passiva kontrollbetingelser visade på stora effekter, oavsett om det var fråga om PTSD till följd av enskilt eller multipelt trauma. Ingen skillnad i behandlingseffekt kunde fastställas mellan grupperna.

Tvärtemot forskarnas hypoteser fann de evidens för att psykologiska interventioner (t ex Prolonged exposure) effektivt kunde behandla PTSD till följd av multipla trauman. Resultaten är upplyftande och hoppingivande för klinisk verksamhet där multipla trauman är vanligt förekommande – och kan förhoppningvis motverka missuppfattningar och bidra till att fler erbjuds effektiv behandling.

Hör av dig till PTSD Centrum om du har problem med PTSD efter multipla trauman.

Referens

Hoppen, T. H., et al. (2024) The efficacy of psychological interventions for adult post-traumatic stress disorder following exposure to single versus multiple traumatic events: a meta-analysis of randomized controlled trials.The Lancet Psychiatry. doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00373-5.