Ny forskning om PTSD-behandling på distans


Svt rapporterade för ett tag sedan den glädjande nyheten att ett forskningsprojekt som ska utvärdera distansbehandling vid PTSD-problem för ungdomar i glesbygd.

Forskningsledare Linda Wallin berättar att man misstänker generell underdiagnosticering av psykiatriska problem, bland annat posttraumatiska tillstånd, för barn- och ungdomar i glesbygd. Logistiska utmaningar på grund av långa avstånd till vårdinrättningar kan vara en orsak.

Ytterligare en möjlig orsak skulle kunna vara en bit-ihop norm vad gäller psykisk ohälsa, menar Linda Wallin. Om detta stämmer är det mycket olyckligt, då vi vet att försök att trycka undan, dölja eller undvika sådant som påminner om traumat och traumarelaterade tankar och känslor kan hindra spontan läkning efter trauma och också bidra till eller förvärra posttraumatisk stress.

I väntan på att vårdsystemet utvecklas med digitala metoder vill vi påminna om att PTSD-Centrum kan erbjuda digital behandling – eller hybridbehandling (en kombination av besök på plats och digitala besök) för PTSD. Vi inleder alla kontakter med en bedömning, och vi behöver då ta ställning till vilka behandlingsupplägg som har bäst förutsättningar att hjälpa den som söker vård hos oss.

I de fall vi finner det lämpligt att erbjuda digital behandling har vi goda erfarenheter av att jobba så. Vi vill passa på att nämna att vi här också behandlar barn- och ungdomar, och utgår då vanligtvis från metoden TF-KBT.

Länk till reportage: Långa avstånd för behandling av psykisk ohälsa i glesbygd – satsar på onlineterapi | SVT Nyheter