Handledning gör skillnad!


Det är alltid roligt när det kommer forskning som bekräftar vad vi länge trott och hållit för sant. Nu har det kommit en ny forskningsartikel, som tittat specifikt på frågan – Gör det någon skillnad att få experthandledning i Prolonged Exposure direkt efter att en gått utbildning i metoden? Det brukar vi hävda att det gör när vi håller våra utbildningar, och starkt rekommendera deltagarna att se till att också få specifik PE-handledning. Och såklart, det är detta som nu visats i en randomiserad studie!

Den här studien har gjorts inom den amerikanska armén, men det finns goda skäl att anta att det gäller för civila tillämpningar också.

I korthet: Alla deltagare gick samma 4 dagars utbildning i Prolonged Exposure. Ena gruppen (n=43) fick handledning i 6-8 månader, andra gruppen (n=60) fick det inte. Och det verkar som det gjorde ganska tydlig skillnad! De som fick handledning fick bättre självförtroende i att använda metoden, använde PE oftare, och deras patienter fick snabbare symtomlindring, och större symptomlindring. Faktum är att ungefär DUBBELT så många patienter A) blev av med diagnosen, och B) fick en kliniskt signifikant symptomlindring, av dem som haft en behandlare som fått handledning också.

Kort sagt – även om handledning är en kostnad, så finns det uppenbara argument för att det är väl investerade pengar när en behandlare håller på att lära sig metoden – prata med din chef och argumentera för att även du ska få handledning!

Hitta en egen handledare, eller kontakta oss för att att diskutera olika upplägg och få en offert! http://www.ptsdcentrum.se/utbildning-och-handledning/

För dig som är intresserad av fördjupning finns hela artikeln tillgänglig här: https://www.ptsd.va.gov/professional/articles/article-pdf/id1556736.pdf